לוגו בית המעשר
|

קמח טף

ט"ו סיון התשע"ח | 29/05/2018

האם יש בקמח טף איסור חדש?

אין איסור חדש בקמח טף.
איסור חדש קיים רק בחמשה מיני דגן בלבד.
טף הוא ממיני הדוחן והוא קטניות, אינו חמץ בפסח ולחם העשוי ממנו ברכתו שהכל