לוגו בית המעשר
|

קיום מצוות התלויות בארץ אצל מרן

ז' שבט התשע"ח | 23/01/2018

רציתי לדעת איך קיים מרן הרב עובדיה יוסף זצ”ל מצוות פרט ועוללות ומתנות עניים אצליכם? ובאיזה חוברת זה כתוב?

יש בגליון 111 ויש בגליון מס’ 1 כמדומני.
היה קוטף ומה שלא היה לו כתף או נטף, שם בארגז, והיה אירגון המסייע לעניים, ולקח כלאותם ארגזים לחלוקה.