לוגו בית המעשר
|

צריך לעשר לימון או שזה ספק תבלין???

י"ב אדר א' התשע"ט | 17/02/2019

שאלה חשובה ביותר רב קהילה דרש אתמול שאין לעשר לימון בברכה. כיון שהוא ספק תבלין, האמנם?! ראיתי בפירסומי המכון של הגר”י אפרתי שלימון הוא אוכל ומתעשר בברכה ובשו”ת של אתר כסא רחמים כתבו שספק ובלי ברכה.

הלימונים המצויים חייבים במעשרות עם ברכה ובלא ספק ואין זה קשור לעניני תבלין של שבת והארכתי בזה בקצירת השדה במהדורה החדשה יעוי”ש.