לוגו בית המעשר
|

צריך להפריש חלה מסופגניה

ח' טבת התשפ"א | 23/12/2020

צריך להפריש חלה מסופגניה ומה לגבי ברכה על סופגניה

מעיקר הדין פטור, כי להלכה מרן השו”ע פסק כדעת הראשונים שעיסה אף אם היא עבה אם סופה בישול [והוא הדין טיגון בשמן עמוק] – פטור מהפרשת חלה.

אולם הש”ך כתב שראוי להפריש חלה ללא ברכה.

וכ”כ הבא”ח. והגם שבהליכות עולם כתב שם שהעיקר כדעת מרן שפטור, מכ”ל מקום בחזו”ע (יו”ט שהוא משנה אחרונה גם אחרי חנוכה) כתב שטוב לחוש לזה.

וברכתה מזונות