לוגו בית המעשר
|

צמח הפאפיה שנלקטו בתשס”ט מה דינו לענין תרו”מ בברכה?

ד' סיון התשס"ט | 27/05/2009

צמח הפאפיה שנלקטו בתשס”ט מה דינו לענין תרו”מ בברכה?

עי” בחלקת השדה (ח”א ערלה סי” יד) שדינו כירק כיון שנותן פריו תוך שנתו וגם גזעו חלול. ואם הם בשנתם השניה מנטיעתם לא נוהג בהם דין ספיחין כיון שהוא רב שנתי (שביתת השדה סי” טז סעיף יא)