לוגו בית המעשר
|

צחצוח כלי נחושת בלימונים שנפלו מהעץ השנה

ד' סיון התשס"ט | 27/05/2009

לימונים של שמיטה שנפלו מהעץ בשנת תשס”ט ושהו זמן רב באופן שכבר אינם ראויים לאכילה האם מותר לצחצח בהם כלי נחשת?

מותר, כמבואר ברמב”ם הל” שמיטה (פ”ה ה”ג) לגבי תבשיל שהתקלקל או פת שעיפשה. ועי” שביתת השדה (פי”א סעיף כב).