לוגו בית המעשר
|

פרחי דלעת

קדושת שביעית בפרחים ובג’ת

ל' שבט התשפ"ב | 01/02/2022

אשה שמתעסקת בשזירת פרחי נוי, שואלת אם יכולה לקנות מאחר שהמגדלים לא שומרי שביעית. לדבריה הפרחים לא נזרעו בשביעית, ונראה שלא נעשות מלאכות דאורייתא, אבל נעשות מלאכות דרבנן. אף שאין קדושת שביעית, השאלה אם יש מסייע לעוברי העבירה, או משום הקנס שכ’ הרמב”ם פ”ח. השואל מפנה עפי”מ שכתב הרב בשביתת השדה סוף פט”ז שבשעת הצורך אפשר לקנות לולב ממי שלא שומר.

שאלה נוספת: כנ”ל לגבי הג’ת – האם יכול לקנות מבעל השדה, לטענתו העבודות הנעשות הם שיהיה הג’ת ראוי לאכילה, כגון ההשקיה שאם לא ישקה הוא יהיה קשה ולא ראוי ללעיסה.

לכתחילה אין לקנות מעוברי עבירה, כי אין ספק שיש בזה סיוע. ויש עם הכשר וזה אמור להספיק לצרכי שנת השמיטה!

גם בד’ מינים עדיין כתבתי שעדיף אם יש עם הכשר. ויש להוסיף שיש לזכור שב”ה יש מספיק פרחים עם הכשר, עם קצת מאמץ, אז למה לסייע לעוברי עבירה.

כמובן שבכל אופן אין איסור שימוש.

לגבי ג’ת – השקייה זאת לא הבעיה שם, יש שם מלאכות קיטום הקרובים לאיסורי תורה, אולם לגבי איסור שימוש עדיין זה בגדר נעבד ודומה לפרחים, כי לדידי אין קדו”ש בגת. (כמבואר בשביתת השדה פ”ט סעיף יג ובהערה שם בהרחבה).