לוגו בית המעשר
|

פלפל שאטה (פלפלים קטנים אדומים)

כ"ט ניסן התשפ"א | 11/04/2021

יש לי עדנית מחרס ללא חורים ומוגבהת מקרקע האדמה ע”י עמודי ברזל ובה יש לי פלפלים קטנים אדומים חריפים (פלפל שאטה) – נאכל כמו שהוא או לסלאט וכדו’
האם יש להם דין ערלה?
האם יש בהם חיוב תרומות ומעשרות? או כל חיוב אחר?

לסומכים על רבינו הרדב”ז ועל רבינו הבן איש חי, וכן הורו חכמי הספרדים, שכל הנותן פרי תוך שנתו אין מה לחוש לגביו לערלה והוא נידון כירק, הרי שאין לחוש כלל לערלה, ודינו כירק.
בתרומות ומעשרות גם בעציץ שאינו נקוב חייב מדרבנן, ואם זה תחת כיפת השמים ולא תחת מבנה חייב בהפרשה עם ברכה.