לוגו בית המעשר
|

פילה ברבוניה מתיאלנד יש חשש טפילים

כ"ז סיון התשע"ח | 10/06/2018

האם בפילה ברבוניה המשווק בשווקים ומקורו
בתיאלנד יש חשש טפילים?

בחזקת נקי