לוגו בית המעשר
|

פיטנגו

י"ד תמוז התש"פ | 06/07/2020

1) האם יש ערלה בפיטנגו [עץ טרופי]?

בהחלט ככל העצים נוהג גם בו ערלה.

אלא אם כן הוא נטוע רק לשם גדר בלבד, כמו שמצוי לעיתים בעצים אלו.

במצב כזה אם בכל אופן רוצים לאכול מן הפירות שיצאו מעצים אלו המשמים לגדר, מותר באכילה בכל גוונא.