לוגו בית המעשר
|

גבולות הארץ

גבולות הארץ לעניין שמיטה – פארן

כ"ד שבט התשפ"ב | 26/01/2022

פארן נחשב יבול חו”ל או ישראל לגבי שמיטה?

יבול חו”ל