לוגו בית המעשר
|

ערלה

כ"ז טבת התשפ"א | 11/01/2021

העברתי עץ לימון שגילו למעלה מ 5 שנים, (ע”י גוי בהיתר לצורם בניה) ומייד הפועל שתל אותו במקום החדש.
איני יודע לשער האם היה מספיק אדמה סביבו שיכול לשרוד שבועיים או לא, שאלתי:
1. מה הדין של העץ? האם להחמיר ולמנות מחדש 3 שנים?
2. באם צריך למנות מחדש, מה הדין של הלימונים שהיו על העץ בשעת המעבר?

  1. חשוב לשמוע את גודל הגוש שהיה כלומר אם הגוש לא התפורר, ואתה יכול לתארו כגון אם היה גודלו כשל פח אשפה ציבורי [שיש לו 2 אוזני אחיזה], זה גוש שוודאי יכול לחיות בעצים רגילים. ולכן תוספת פרטים יעזרו.
  2. כמובן שאם הגוש התפורר, ואז יש צורך למנות שנות ערלה מחדש. כלומר תשפ”א שנה ראשונה, ובשנת תשפ”ד הפרחים החדשים (מיום ליום, או י”א בכל גוונא טו בשבט) יהיו פירותיהם מותרים.
  3. הלימונים שכבר מוכנים וקטף אף לאחר ההעברה מותרים אפילו אם הגוש התפורר לגמרי. מאידך לימונים שהוסיפו יותר מאחד ממאתיים נאסרים משום ערלה.

בהצלחה