לוגו בית המעשר
|

ערלה , תרומות ומעשרות וברכת הנהנין

י"ד טבת התשפ"א | 29/12/2020

עלי ה’קאת’ :
האם יש בהם דין? האם צריך להפריש מהם תו”מ? ומה הברכה עליהם כשלמעשה רק מוצצין אותן?
תודה

שלום וברכה,

להלכה ולמעשה כתבתי בסתר עץ השדה שאין נוהג ערלה בעלי הקאת.

ובספר קצירת השדה כתבתי שפטור מתרומות ומעשרות.

ולגבי הברכה, המנהג הנכון יותר לברך על המים ולפטור המציצה של העלים, וכמו שכתבו הגאון מהרי”ץ בהל’ ברכות (עמ’ רב) בד”ה וראיתי.