לוגו בית המעשר
|

ערלה בתמרים

ח' שבט התשפ"א | 21/01/2021

שלום וברכה:
יש לנו בעירנו תמרים מזן מדג’והל, המיובאים מהארץ, והעירו לנו שיכול להיות בהם תערובת של ערלה.
האם זה נכון? מה דינם?
בתודה מראש. כל טוב ובשורות טובות.
הרב מנחם עבדלחק, בואינוס אייריס, ארגנטינה

שלום וברכה,

לערלה אין צורך לחוש בתמרים שבידכם

למעשרות, אם אין כשרות יש לעשר ללא ברכה.

בברכה