לוגו בית המעשר
|

ערלה באתרוג

י"ז חשון התשפ"א | 04/11/2020

שלום וברכה,
שתלנו עץ אתרוג בתמוז תשע”ח.
כעת יש אתרוגים על העץ. מה דינם?

שלום,

הפירות עדיין ערלה.

הפרחים שיפתחו לאחר טו בשבט תשפ”א, הפירות שיצאו מהם, יהיו שייכים לשנה הרביעית והם יוצאים מערלה ונכנסים לנטע רבעי.

אם השתילה היא חד שנתית אז הפירות חייבים בחילול רבעי עם ברכה ופטורים מן המעשרות.

ואם היא שתילה בגוש, שהוכן כבר שנה לפני כן, אז לא מתחשבים בזה להקל לענין ערלה אם זה לא נעשה בפיקוח כשרותי, אולם לחוש חייבים, ולכן לפירות הללו שיצאו לאחר טו בשבט תשפ”א, גם נפריש תרו”מ וגם נחלל את הרבעי, ואת שניהם ללא ברכה.

בהצלחה