לוגו בית המעשר
|

עציצים על מרפסת שמש

כ"ז חשון התשפ"ב | 02/11/2021

הבנתי שעציצים על מרפסת שמש נחשבים כעציץ נקוב אבל לא הבנתי מה כן מותר ומה לא מותר לעשות עם עציץ נקוב.
הבנתי גם שהעיקרון של ההלכה זה שמותר לשמור על הצמח אך לא להשביח את גידולו. הדבר לא הגיוני. הלא צמח הוא דבר חי ומתפתח אם הוא לא ימשיך לצמוח, הוא ימות. על מנת לגרום לו להמשיך לחיות צריך לגרום לו לגדול יותר.

עציצים הנמצאים על מרצפות של ימינו, וק”ו בקומה עליונה, דינם כעציץ שאינו נקוב. ולכן אם זה תחת גג האטום לגשם, אין נוהג הגבלות שמיטה בעציץ זה. ואם הוא פתוח לכיפת השמים, הרי דינו עציץ שאינו נקוב תחת כיפת השמים ונוהג דיני שביעית מדרבנן,
מלאכות לאוקומי, זה לשמור שלא ימות, ואך טבעי שאם הוא לא מת הוא ממשיך לצמוח. אולם אסור לזרז להגדיל יותר, ולהשביח יותר. אולם הגידול הטבעי, הוא המותר והוא הנחשב שלא ימות.