לוגו בית המעשר
|

זריעה בעציצים

עציצים בשמיטה

ל' שבט התשפ"ב | 01/02/2022

עציץ שאינו נקוב הנמצא במקום מקורה, (הנחשב לאינו מחובר לקרקע ואין בזה קדושת שביעית), אבל ענף או ענפים בודדים יוצאים החוצה למקום שאינו מקורה, האם אזלינן בתר רובו, ואין קדושת שביעית.

אמנם מצינו שנוף יונק מן הקרקע, אך לא מצינו דין כיפת שמיים בנוף, ולכן אם הנוף נוטה על מקום מכוסה הגם שהוא תחת כיפת השמים לכאורה דינו כדין עציץ שאיננו נקוב תחת קירוי ואין בו קדו”ש, וצ”ע נוסף.