לוגו בית המעשר
|

בזיליקום

עציצים במרפסת בשמיטה

ל' שבט התשפ"ב | 01/02/2022

אנו מגדלים במרפסת בתינו בקומה השלישית בתוך אדנית כמה סוגים של תבלינים כמו בזיליקום וכדו’. האם בשנת השמיטה מותר לנו לשתול בתוך האדניות, ולעשות מלאכות כרגיל מכיוון שזה מנותק מהקרקע?

על מנת להתיר בשנת השמיטה, אין די במצע מנותק, אלא צריך שיהיה גם תחת גג (כל יריעה שאטומה לגשם נחשבת לגג) ואז יש להתיר את כל המלאכות. בלא”ה לקיים את הזרוע יהיה אפשר, אולם להשביחו וק”ו לשתול חדש, זה אסור מדרבנן כדין עציץ שא”נ.