לוגו בית המעשר
|

עציץ שהועבר לעינין ערלה

כ"ו חשון התשע"ה | 19/11/2014

רכשתי במשתלה אילנות כ”א בתוך שק העשוי שתי וערב של סיבים סינטטיים חלק מהם עמדו ע”ג שק כזה שהפריד בינם לקרקע גילם לפי דברי המוכר מעל 3 שנים וגם אצלי הם כבר שנה שלישית גוש העפר שלהם נראה מספיק אפילו לרשב”א ההעברה היתה מידית הסתפקותי אם נאמן המוכר אודות הפרטים שמסר מה מקובל לגבי הנושאים הללו אודה לרב על תשובתו

העיקר להלכה שצריך נקב בשיעור 2.5 ס”מ ובדיעבד 2 ס”מ כדי שלכתחילה נחשיב כנקוב, וצריך שיהיה כך לאורך כל זמן גידולו.
בדיעבד העליתי בשו”ת חלקת השדה כרב רביעי בערלה (סימנים ח-ט) שאמרינן להלה צירוף נקבים ושק יוטא לדעת השו”ע לא מנתק לענין ערלה.
אלא שמלמעשה אינני מתיר בפועל עד שיוודע ע”י איש נאמן כגון משגיח או ירא שמיים אחר שאכן כל העת זה היה על הקרקע ודאי ולא על שטח מנתק או שולחן חימום וכיו”ב.