לוגו בית המעשר
|

עצים שניטעו לנוי, האם חייבים בערלה ובמעשרות?

ח' טבת התשע"א | 15/12/2010

עצים אשר ניטעו בשטח המושב לנוי כגון רימונים או זיתים האם חייבים בערלה ומעשרות.

באם הנטיעה היא אכן לנוי, אולם בחרו בפירות אלו כיון שגם הם חשובים ודעת האנשים על הנוי ועל הפירות, בכה”ג חייב בערלה, וחייב גם במעשרות באם אין זה הפקר לכולם, [רק לחברי היישוב בלבד – אין חשוב כהפקר]