לוגו בית המעשר
|

עץ לימון פרטי בשנת שמיטה

כ"ד טבת התשע"ב | 19/01/2012

ב”ה

שלום לרב””
האם ניתן לאכול בשנת שמיטה מעץ לימון שגדל טבעי ””ללא דשן וכו””””
בחצר הבית?

בוודאי שמותר [וי”א אף מצווה], אלא שיש לשמור על קדושת שביעית על כל הגבלותיה בתוצרת שהיא “שביעית”