לוגו בית המעשר
|

עלייה לקבר בחודש ניסן

ח' ניסן התשע"ט | 13/04/2019

נשאלה שאלה לעלות לקבר בחודש ניסן: אמרתי לו שזה מנהג ושישאל את הרב שלהם. אין לו רב ולא מודע למנהגים הם תמיד עלו (כבר שנה שביעית) רק השנה אמרו לו שיש מנהג לא לעלות

 

תלוי במנהגים בכל אופן אין איסור בזה כלל.  שימשיכו לעלות עם מנין ויגידו קדיש