לוגו בית המעשר
|

עירבוב של פירות מעושרים”” ואינם מעושרים. מה הדין?

י"ט שבט התשע"ב | 12/02/2012

הבן שלי קטף 50 למונים מהעץ שהם טבל ודארי היה לי בבית 20 לימונים מעושרים”” הבן הקטן ערבב את הכל כעת נמצאים הלימונים המעושרים יחד עם האינם מעושרים מה הדין איך מעשרים הרי תמיד יתכן שאני מעשר את המעושר כבר”” אף שהטבל הוא רוב הרי לא מצאנו ביטול התר באיסור? שוב חשבתי על רעיון לעשר מלימון טבל אחר שאני יקטוף עכשיו אבל מה אני יגיד בנוסח ההפרשה : אותו אחד ממאה שיש כאן ועוד תשעה חלקים כמותו בצד צפונו של הפרות הרי הוא מעשר ראשון”” הרי בצד צפון יש גם מעושרים? ואולי אפשר לומר בצד צפונם של הפירות הלא מעושרים ?
כמו כן רציתי לשאול אני מפריש גם מעשר שני וגם מעשר עני מהלימונים שאני קוטף עכשיו . מה שורת הדין בזה?

השאלה מסובכת מידי לענות על כל הפרטים בתשובה קצרה, כמו כן האם הבן קטף לפני טו בשבט וה 50 האחרים אחרי טו בשבט? פרט חשוב לדעת.

הנכון כעת לקטוף מהעץ כמות של לימונים ששם יתאפשר לקבוע את כל התרומות והמעשרות כלומר להניח את כל הלימונים המסופקים ולעשר את הכל כלומר לקבוע שם ומקום גם לתרו”ג, גם למעשר ראשון, וגם לעני ושני מספק [כיון שבלימון יש חשש שקטיף לאחר טו בשבט הוא כבר מעשר שני בדומה לאתרוג].

כגון אם תקטוף כעת 13 לימונים נוספים, ותקבע את מקום התרומה גדולה בקצה של אחד מהם על הכל כולל המסופקים. ואת המעשר ראשון תקבע בתוך 6 כולל הנשאר מהתרומה גדולה, ובבודד שבצד יהיה תרומת המעשר על הכל כולל על המסופקים. והוא הדין על המעשר הנוסף יהיה בתוך ה6 האחרים, ותאמר אם צריך מעשר שני יהיו ב 6 הללו על הכל כולל המסופקים, ויהיו מחוללים על פרוטה וכו‘, ואם צריך מעשר עני יהיו מעשר עני על הכל.

אם לא ברור או עדיין יש שאלות נוספות נא לפנות בטלפון של המשרד 039030599 כדי לשוחח ישירות