לוגו בית המעשר
|

מפת גבולות ארץ ישראל

עין עבדת

כ"ה אייר התשפ"ג | 16/05/2023

שלום וברכה

לפי מי שסובר שמכתש רימון זה חו”ל. האם גם עין עבדת זה חו”ל?

כלל נקוט בידך, לאותם הסוברים שהקו הדרומי של ארץ ישראל הוא יותר עליון מן המקובל, הם הולכים עם קו של נחל צין היוצא מקצה ים המלח, וממשיך ומתעקל לצד הדרומי מערבי של ארץ ישראל. מעל הקו ניתן לראות את שדה בוקר, ואת תצפית עין עבדת. אולם מתחת נחל צין, נמצא גן לאומי עין עבדת. אולם זאת יש לדעת שהעיקר להלכה הוא שהקו של ארץ ישראל בחלק הדרומי איננו נחל צין, והארכתי באריכות בספר גבולות השדה להסביר ולהוכיח זאת, יעוי”ש.