לוגו בית המעשר
|

עגבניות אדומות וירוקות לעשרן יחד

ט"ז אדר א' התשפ"ד | 25/02/2024

שאלה לכבוד הרב שליט”א,
האם אפשר לעשר מעגבניות ירוקות שלא התבשלו כל צורכן על עגבניות אדומות בשלות?
יישר כח.

יש שני סוגי ירוק יש ירוק שעתיד להאדים והוא חייב בהפרשה כדת ויש ירוק שנקטף בוסר (הולך להחמצה) והוא פטור. אז למעשה אם יש ירוק שכבר התחיל מעט שבמעט להאדים, זה ודאי ללא בעיה. ובלא”ה להבטיח שהוא לא בוסר.