לוגו בית המעשר
|

ספק מעשר שני או עני

כ"ח אלול התשע"ג | 03/09/2013

הרב כתב בספריו שאם יש ספק אם הירקות[טבל] חייבים- בספק מעשר עני או שני [נלקטו כמה יהים אחרי ר”ה],שיעשה שני עישורים.
והרי לדעת השו”ע ,שלא,קכח, הולכים לחומרא בספק איסור של מעשר שני,אבל בספק ממון של מעשר עני ,הולכים לקולא.
וממילא מספיק להפריש מעשר אחד ,ופודים אותו ,אך לא נותנים אותו לעניים.?

סוגי הספיקות הם רבים מאד, ולעיתים זה תערובת ששם להלכה עושה מעשר שני שחמור יותר, ולעיתים זה ספק כפי הקיים בתחילת שנה, ולכן אין כל הספיקות שווים גם לגבי קריאת שם וגם לגבי נתינה, ובאריכות מרובה פירטתי בספרי ביכורי שדה על הלכות מעשר עני את סוגי הספיקות השונים. ובתמצית בספרי קצירת השדה בפרק טו שם הבאתי בקיצור את סוגי הספיקות השונים ומה הדין בכל אחד מהם. ולגופו של ענין במקרה שלפנינו, בסוג הספק הזה התנאי שאומר הוא הנצרך, והוא היעיל למקרה שלפנינו.