לוגו בית המעשר
|

סדר ט”ו בשבט

י"ג שבט התש"ע | 28/01/2010

שאלה: בשנה זו שט”ו בשבט חל בשבת אימתי הזמן הנכון לעשות את סדר ט”ו בשבט?

תשובה: בט”ו בשבט שחל בשבת, הטוב ביותר לאכול את הפירות אחר ברכת המזון ולא לאחר הקידוש כדי שיהיה לו תיאבון בארוחה. ולא בתוך הסעודה, שלא יכנס לספק ברכות. ואין בזה חשש ברכה שאינה צריכה, כיוון שצריך להרבות בברכות בשבת.