לוגו בית המעשר
|

נטיעת שתילים גדולים

כ"ט שבט התשפ"א | 11/02/2021

שלום רב.
בנוגע לנטיעת עצים שנקנו ממשתלה והם בני יותר משלוש שנים. בהנחה שגוש העפר לא התפרק בשעת הנטיעה .
האם יש עניין להחמיר ולספור שלוש שנים מחדש כיוון שהשתילים היו בתוך רכב (למשך יותר משעה) ואם כן האם בשנת הנטע רבעי יש לפדות הפירות? (בברכה?)

וכן ראיתי שהשק שנמצאים העצים לא מנוקב (שק יוטה שחור 25 ליטר , לא ניילון). האם זה לבד מצריך לספור שלוש שנים מנטעיתם באדמה ומה הדין של פדיון הפירות בשנה הרביעית

תודה .

ככלל עץ יכול לשהות בעציץ למשך תקופה, ושוב להעבירו לאדמה, וימשיך שנות הערלה מהעציץ.

אולם יש לכך הרבה תנאים, הן בסוג העציץ, והן בקוטר הנקב בתחתית, והן שהגוש ישאר בשלימותו וכו’.

אחד הדברים המצויים במשתלות זה המעבר בין העציצים והמיקומים, שיכול לשנות הסטטוס מדרבנן לדאורייתא, ולהיפך.

ולכן משתלה חייבת שתהיה תחת כשרות על מנת שבוודאי לא יצטרכו למנות שנות ערלה מחדש.

לגבי ההובלה רצוי למצוא פתרונות, אולם למעשה בניתוק לזמן לצורך ההובלה, אין לחייב מנין שנות ערלה מחדש.

בקניה ללא כשרות, גם בנתונים שציינת, לכאורה לחומרא יש למנות שנות ערלה מחדש, ולכן בשנה הרביעית מהנטיעה בשטח גם נפריש תרו”מ וגם נחלל את קדושת הרבעי ואת שניהם ללא ברכה לחומרא.

בהצלחה