לוגו בית המעשר
|

נוסח מקוצר לתרומות ומעשרות. האם אפשרי?

כ"ו שבט התשע"ב | 19/02/2012

האם אפשר להפריש תרומות ומעשרות מפירות וירקות דמאי”” ולאמר רק את הקיצור של כל הנוסח””
בלשון: “כל ההפרשות התרומות והמעשרות יחולו כדת כמו שכתוב בנוסח של בית המעשר?

הדבר כידוע נתון במחלקות האחרונים. אולם גם מי שהתיר, היינו רק בכה”ג שהאומר את הנוסח הקצר, יודע את משמעות חלות הדברים, ואת הסדר, ויודע הכל על בוריו, רק שאיננו זוכר את הנוסח בעל פה, אזי הקלו עבורו להשתמש בקצר, ועל כך יש שחלקו. בפועל לצערי רבים שמשתמשים בקצר, הם אינם מבינים ויודעים את סדר הדברים, ושאר הענינים, כך שלכו”ע אינם יוצאים בזה ידי חובה.