לוגו בית המעשר
|

מתי אפשר לאכול מנטיעה לאחר שנת השמיטה?

ב' אלול התש"ע | 12/08/2010

מיד בצאת שנת השמיטה האחרונה בין ראש השנה שלאחר השמיטה עוד לפני סוכות שתלתי עץ לימון מתי יהיה מותר לאכול מפירותיו?(אם אפשר לפדות את פירותיו על מעות בשנה השלישית מתי אנו בשנה השלישית?)

נטיעה של שנת תשס”ט כלומר אם נטעת עד ט”ו באב של שנה זו, הפירות יוצאים מערלה בשנת תשע”ב לאחר ט”ו בשבט. כלומר כל הפריחות שיפתחו לאחר ט”ו בשבט של תשע”ב יצאו משנות הערלה וייכנסו לשנת הרבעי. ואם נטע בין ר”ה לבין ט”ו בשבט נכנסו למחלוקת הראשונים יש אומרים שמונה מיום ליום כלומר בתשע”ב באותו יום שבו התבצעה הנטיעה ויש אומרים שבכל מצב מחכים לטו בשבט. מכל מקום חסר בשאלה הנתון מניין לך עץ בתחילת שנה ראשונה שלאחר השמיטה, האם זה היה בעציץ נקוב והיה מונח על האדמה בכל שנת השמיטה כלומר ששנתו היא תשס”ז, ובאם אכן אלו הנתונים ובזמן הנטיעה לא התפורר הגוש, אזי הפירות יצאו כבר מערלה, ומאידך אם זה היה בעציץ שאינו נקוב או נקוב והיה מונח על משטח מנתק הדין הוא כאמור לעיל. ובכל מצב של ספק, אזי כל הפירות שיחנטו לאחר ט”ו בשבט של תשע”ב עליך לחלל את קדושתם על המטבע, ומספק אף להפריש מהם תרומות ומעשרות, והכל ללא ברכה.