לוגו בית המעשר
|

משקאות בחול ללא כשרות

י"ז אדר ב' התשע"ט | 24/03/2019

שבוע טוב קולה דיאט או זירו בארופה גם כשר? ומה הדין ספריט ו 7 up ומיצים טבעיים ?

במיץ רק 100% פרי כמו שמצוי בתפוזים. ניתן לקרוא ברכיבים שאר המשקאות שכתבת אין בעיה