לוגו בית המעשר
|

ערלה בשתילת עציץ, ונאמנות בעל המשתלה

ה' אב התשע"ט | 06/08/2019

שלום לכבוד הרבנים!
רצוני בבקשה לשאול שתי שאלות
שאלה: עץ פרי הנמצא בגוש, האם ניתן לשתול אותו באדמה גם אחרי טו באב, וייחשב לו שנה? מה התנאים הדרושים לכך?
שאלה: האם נאמן בעל המשתלה לומר שעץ זה מורכב או לא, וכן לגבי גיל העץ?
בתודה ובברכה

הסיבה שאם שותלים עד טו באב, עולה שנה, זה כי יש 14 ימי קליטה, ו-30 ימים נוספים שנחשבים כשנה לענין ערלה.

ולכן כל שקלוט כבר בגוש, והשתילה הייתה בלי שהתפורר, ניתן לחסוך את ה 14 ימים, וכל שתשתול עד כט מנחם אב, ייחשב לכתחילה כשנה ראשונה.

ב. בעל המשתלה יש כמובן הרבה נפ”מ מה האיש ומה סמכותו ומה ידיעותיו, הרי פעמים רבות הוא מקבל וקונה גם מאחרים,

לגבי סוג הכנה – לכאורה אפשר לסמוך עליו, אם הוא משיח לפי תומו, הוא גם לא בקי בהלכות כלאים שידע להפריד, גם יש חשיבות לסוג הכנה בחקלאות ולכן הוא יקפיד לומר הדברים באופן יותר מדוייק, גם לעיתים רשום על זה ממש.

לגבי ערלה, כאן הבעיה מורכבת יותר, כיון שגם אם הוא צודק בגיל, עדיין לאורך התקופה זה עבר שתילים, זה עבר מיקומים וחלקם על פי רוב מנותקים [בדרך כלל], ולכן אין נכון לסמוך על ערלה אלא רק במשתלות עם כשרות בלבד.