לוגו בית המעשר
|

מעשר עני בדיעבד

כ"א טבת התשע"ד | 24/12/2013

אני מנוי במכון. שכחתי ולא העברתי את החוזה והתשלום למעשר עני. הפרשתי מעשרות מספר פעמים השנה בנוסח שקיבלתי מכם כולל ההתיחסות למעשר עני. מה הדין?

אם חתמת, וקל וחומר שג‘ פעמים ראשונות זיכית לעני ע”י אחר, אז אמנם יצרת “מכירי” עניים להקנאה, אולם כיון שהעני לא קיבל את ההלוואה מראש, כיצד תתקזז איתו? וכל האפשרות להתקזז בסכום נמוך [שליש דמיו] זה אם הוא קיבל מראש את הכסף כהלוואה וכיון שזו הלוואה בתנאים מיוחדים לכן מותר להוזיל לו. ולכן ראשית תזדרז למשלוח. שנית על העבר יש לבדוק את כמות הטבל ודאי שהפרשת, ועם נתונים אלו תפנה לבית המעשר שיסייעו בידיך לחשב. [ובמקרה הזה שהקנית לעני בנוסח שאמרת יש חובת נתינה, רק שהחשבון יהיה בפועל ולא בקיזוז].