לוגו בית המעשר
|

מעשר על ענבים

ח' תשרי התשע"ד | 12/09/2013

מי שהולך לשדה כרם,ןשם משלמים בכניסה ,ואפשר לאכול שם .
צריך להפריש בברכה?
2-אם הפריש ,ולקח ענבים לביתו וסחט ,צריך שוב לעשר?

א. ראה בתנובות שדה גליון 61 שכתב הגר”ש עמאר שכל שזה אכילת עראי, פטור מלהפריש כלל, והתשלום אינו כמקח הקובע למעשר מדרבנן.
ב. ולפי”ז אם היה פטור לגמרי והפריש תרו”מ, שוב חייב להפריש אם התחייב כגון שכעת ראה את פני הבית. אולם למעשה ראה בקצירת השדה בפ”ו ודוק