לוגו בית המעשר
|

מעשר בגידולים מנותקים

ל' ניסן התשע"ה | 19/04/2015

האם צריך לעשר גידולים ממצע מנותק?

כשזה תחת כיפת השמים מפריש עם ברכה מתקנת חכמים.
כשזה תחת מבנה מפריש ללא ברכה מחמת מחלוקת הרמב”ם והראב”ד.