לוגו בית המעשר
|

מעשרות

א' אדר התש"ע | 15/02/2010

שלום.
כאשר אני מקבלת פירות מהוריי מהקיבוץ אני מעשרת מהם, אך רציתי לשאול מה קורה כאשר אני נותנת אותם?
אם עליי לעשר לפני שאני נותנת אותם או שאני יכולה לומר לאנשים שקיבלו לעשר מהם?

לכתחילה מופיע בהלכה שיש איסור למכור טבל = פירות שאינן מעושרין, אלא אם כן זה לצורך ורק לחבר = כלומר אדם היודע ומקפיד להפריש תרומות ומעשרות. ויש להודיע לו שזה טבל.
הרמב”ם בהלכות מעשר בפרק שישי הלכה ו, פוסק שאסור גם לתת מתנה פירות שהם טבל, ואפילו לא לחבר = למי שמפריש תרומות ומעשרות. ואפילו אם המשלח יודיע זה אסור, כיון שחז”ל חששו שמא ישכח להודיע. [ואם זה לצורך גדול יש מחלוקת האם אפשר לשלוח ולהודיע או אפילו לצורך אסור].
ולכן להלכה הנכון שאת תפרישי תרומות ומעשרות, ואח”כ לתת להם מתנה.
בברכה
הרב שניאור ז. רווח