לוגו בית המעשר
|

מעשרות מכמה זנים של אותו הפרי

כ"ז טבת התשפ"א | 11/01/2021

לכב’ הרב שלום וישע רב.
יש בחצרי כמה סוגים של פלפלים חריפים וכן כמה סוגים של פלפלים מתוקים,
ושאלתי היא האם אני צריך להפריש יותר מאחוז מכל סוג וסוג או שדי בזן אחד של הפלפלים לפטור את כולם. (הם די שונים במראיהם וצבעם)

תודה רבה !

הפלפלים ביסודם שוים הם הן לענין כלאים, והן לענין תרומות ומעשרות.

הן החריפים והן המתוקים, שוים הם בטעמם הבסיסי.

יש מקום אולי להוציא ודאי לדיעות מסויימות, את הפלפל הסודני.

אולם יותר קרוב בעיני שכל סוגי הפלפלים הם מין אחד גם לגבי תרומות ומעשרות.

ובוודאי הפלפלים המצויים