לוגו בית המעשר
|

מעשרות בשנה שביעית

כ"ח תשרי התשע"ה | 22/10/2014

שאלתי לכבוד הרב:
האם יש להפריש ,תרומות ומעשרות בשנה שביעית עבור תוצרת מטעים שניטעו לפני שנה שביעית?
האם יש להפריש תרומות ומעשרות בשנה שביעית עבור תוצרת שמשווקת תחת היתר מכירה ?
בתודה מראש על תשובתך
און חן

בשנת השביעית, מגידולי נכרי [או לאותם הסומכים על ההיתר] – אין צורך להפריש, אא”כ נגמר מלאכה על ידי יהודי כגון ענבי יין של נכרי שישראל גמר את המלאכה. ובשנה השביעית להבדיל משאר שנים יפריש אבל בלא ברכה.
מגידולי מצע מנותק תחת בית = יפריש בלי ברכה. [אא”כ מכר את העציצים לגוי והקטיף היה ע”י גוי, שאז פטור].
אוצר בית דין שהבעלים הפקיר כדין – פטור מהפרשת תרומות ומעשרות.