לוגו בית המעשר
|

מסורת על ברווזים

ט"ז כסלו התשפ"ד | 29/11/2023

שלום וברכה לרב, שמי… ואני עונה בקו ההלכה הספרדי. התקשרה אישה המגדלת ברווזים ושאלה על איזה ברווזים יש מסורת, היא נקטה כמה שמות: בירכיה, פיקין, מולרד / מאלארד, ברבר / מוסקודי.

אשמח לתשובתו של הרב.

שלום וברכה, ברכיה – ברווז הבית וכשר ללא חשש. פיקין – ברווז הבית כשר ללא חשש. מולרד – זה הכלאה של ברבר ופיקין, וכשר כמבואר להלן לגבי ברבר.

ברבר [ברברי או מוסקאווי] – היה פולמוס גדול לגביו לפני כ 150 שנה. הכרעת רבני ירושלים ובראשם הגר”ש סלאנט והגרצ”פ פרנק זצוק”ל ועוד שהוא עוף טהור, וכך הסכמת הרבה מגדולי הדורות, ראה בריש ספר זכרון יוסף ובשו”ת הר צבי (יו”ד סי’ עה).

[אמנם בשנת תש”ע שוב קמו מערערים ואין חדש תחת השמש בכל דבריהם, ותמה תמה אקרא שכל עיקר דבריהם לאסור ממה שראו ברשת המקוונת, ובמקום שירדו לשטח לראות שהדברים כלל אינם כמו שהם מתארים שם, ומה שכתב הכותב במאמר באור ישראל ובקונטרס תשקצו מן העוף ‘ומה שאוכלים אותה הספרדים ודאי שאין לסמוך על זה’ אין זה אלא דברים שאינם ראויים לא במחשבה ולא בכתיבה, ותמיהה גדולה שבתשובה בהלכה כותבים סגנון כזה, והוא רחום יכפר עון].