לוגו בית המעשר
|

מנוי למעשר עני בבית המעשר

כ"ו אייר התשע"ג | 06/05/2013

אנו מתקרבים לשנת מעשר עני.
רציתי לשאול האם שנה הבאה בשנת מעשר עני יהיה צורך לעשות מנוי בבית המעשר במקביל גם מעשר שני וגם מעשר עני, או שבראש השנה אפשר להפסיק את מנוי למעשר שני ולהתחיל מנוי חדש למעשר עני בלבד.
תודה רבה.

אכן החל מראש השנה נכנסת שנת מעשר עני בכל הירקות שיילקטו החל מראש השנה, אולם פירות ימשיכו עד פסח וקצת יותר להיות מעשר שני כיון שחנטו לפני”כ, ומייד לאחר חמשה חודשים חוזרים הירקות למעשר שני, [בשנים רגילות ובשנת השמיטה מספק בגידולים שאין בהם קדו”ש כגון גידולי חממה וכיו”ב]. כך שלמעשה המלצתינו היא שלא להפסיק את האפשרות של חילול מטבע שיהיה זמין לך כל השנה. מה גם שפעמים רבות נתקלים בשמן מהשנה החמישית או יין או שימורים שיש לעשרם והם חייבים במעשר שני. ועוד דוגמאות כהאי גוונא