לוגו בית המעשר
|

מנבטה

כ"ט אדר ב' התשע"ד | 31/03/2014

שלום לרב,
האם מותר להנביט זרעים מסוגים שונים במנבטה אחת?

להלכה יש איסור כלאי זרעים גם בעציץ שאיננו נקוב, ואין האיסור אלא מדרבנן [רמב”ם הלכות כלאים פ”א ה”ב]. ולהלכה יש להחמיר ולאסור כלאי זרעים גם בתוך בית.
ולכן אם היו מונחים בעציצים או כלים נפרדים היה מקום להתיר בצירוף הסוברים שאין חובת הרחקה בין הכלים, אולם אם הכל בתוך כלי אחד מערבבים את כל המינים גם יחד, יש לאסור!