לוגו בית המעשר
|

גבולות הארץ

מכתש רמון לעניין גבולות הארץ

א' אדר א' התשפ"ב | 02/02/2022

שלום וברכה, אנו עורכים חומרים לימודיים עבור ילדי תלמודי התורה בבני ברק. בתוך הדברים מוזכר מכתש רמון ומוצג כחלק מ’ארץ ישראל’. רצינו לברר האם אכן המכתש הוא חלק מארץ ישראל ההלכתית, ואיך הוא מוגדר לשיטות השונות: כיבוש עולי מצרים/בבל וכו’?

שלום וברכה,

מכתש רמון הנמצא ליד מצפה רמון, לדעת תבואות הארץ והדרך אמונה שהגבול הדרומי הוא נחל צין, הרי שמיקומים אלו נמצאים דרומית לנחל צין ודינם כדין חו”ל.

אולם לדעת רבינו הרמב”ם, וכפי שהארכתי בספרי גבולות השדה, מקום זה הוא מכיבוש עולי בבל, ודינו כארץ ישראל לכל דבר וענין, וכך הוכחתי בעניותי מכמה ראשונים ואחרונים, וממילא זה ודאי ארץ ישראל.