לוגו בית המעשר
|

מה הוא דין פטל לגבי שנת ערלה?

כ"ה סיון התש"ע | 07/06/2010

מה הוא דין פטל לגבי שנת ערלה?
תודה

הלכה למעשה גם אני נבוך בזה, מצאת זנים שלכאורה בוודאי יש לחוש בהם לערלה, ומצאתי זן שהנטייה שלי שאין בו ערלה, הלכה למעשה אין לי דברים ברורים, אני מקווה שעוד כשנה נסיים בע”ה איזה מחקר הלכתי סביב העניין והדברים יהיו ברורים יותר.