לוגו בית המעשר
|

מה דין פסיפלורה? ירק או פרי?

כ' טבת התש"ע | 06/01/2010

אני מגדל פסיפלורה בגינה.
האם עלי לנהוג בו כפירות, או כירקות?

ראה בארוכה את סדרת התשובות שכתבתי בזה בשו”ת חלקת השדה חלק ראשון אודות הפסיפלורה ושם העליתי להלכה ולמעשה שדינו כירק לגבי ערלה ולגבי ברכה, ויש להיזהר בו מכלאי הכרם כדין ירק. ואפשר להוסיף על הדברי מהפסיפלורה שהייתה בחצרי כמה וכמה שיחים, ולפני כחצי שנה לקראת תום השנה הרביעית מתו כל הצמחים כאחד. לחלוטין ואותם שניטעו שנה לאחריהם עדיין חיים. ואם כן על כרחך שיש כאן מציאות הנראית לעין וכפי שכתבי בתשובה שם באריכות.