לוגו בית המעשר
|

מהם מצוות המצוות בארץ הנוהגות בזמן הזה?

כ"ב תמוז התש"פ | 14/07/2020

מהם מצוות המצוות בארץ הנוהגות בזמן הזה?

אענה על מה שרגילים לצרף לכותרת מצוות התלויות בארץ:

תרומות ומעשרות על כל המכלול נוהג גם בזה”ז מדרבנן. אכילה בפועל לכהן איננה אפשרית בגלל עניני טומאה אולם דברים של הנאה יכול הכהן גם בזה”ז. וכמו כן אכילה של מעשר שני בירושלים לא נוהג בפועל בזמן הזה. אלא מפרישים ומחללים.

הפרשת חלה – גם בזמן הזה מדרבנן.

ערלה – גם בזמן הזה מהתורה

חדש – גם בזמן הזה מהתורה

כלאים – גם בזמן הזה כל סוגי הכלאים

שביעית – בזמן הזה מדרבנן

מתנות עניים – כל סוגי המתנות הן בכרם, והן בתבואה ובשאר פירות נוהגים גם בזמן הזה [לא תמיד בפועל מתקיים כי אין עניים המגיעים לשטח לקחת, אבל ניתן לארגן זאת, ולהתחייב במצווה יקרה זו].

ביכורים – לא נוהג בזמן הזה