לוגו בית המעשר
|

לקראת שנת השמיטה האחרונה הכנתי את הגינה שלנו ובאותו זמן אף נטענו עצי פרי חדשים, האם הם יוצאים בט”ו בשבט בשנה זו מערלה?

י"ג שבט התש"ע | 28/01/2010

לקראת שנת השמיטה האחרונה הכנתי את הגינה שלנו ובאותו זמן אף נטענו עצי פרי חדשים, האם הם יוצאים בט”ו בשבט בשנה זו מערלה?

לא ציינת בשאלתך את הזמן המדוייק של הנטיעה, אבל כיון שאני מעריך שנהגת על פי ההלכה ובלא”ה בערב שנת השמיטה אסור לנטוע אילנות באופן שהשנה הראשונה של הערלה תהיה שנת השמיטה, כך שבוודאי סיימת את הנטיעה 44 ימים לפני ר”ה. או באם זה היה עם שתיל גם לאחר מיכן [ראה תשובה לשאלה הקודמת]. אז אכן ביום ט”ו בשבט כל הפירות שייצאו מן האילן ייצאו משנות ערלה וייכנסו לשנת הרבעי שלהם. והמלצתי לך היא: לעבור בערב ט”ו בשבט על העץ, ולהוריד ממנו את כל הפרחים שיש על העץ. כך שבוודאות כל הפירות שיהיו לך בעתיד הם יצאו לאחר שנות הערלה שאל”כ תקבל תערובת של פירות ערלה ורבעי יחד על אותו עץ