לוגו בית המעשר
|

לצאת בשבת במקום שאין עירוב עם מסיכה

כ"ז אייר התש"פ | 21/05/2020

לאחר שהוראת משרד הבריאות התקבלה כבשאר מדינות העולם שלא לצאת לרחוב כי אם עם מסכה המכסה את הפה והאף, נשאלנו מה הדין במקומות שאין בהם עירוב אם מותר לצאת עם מסיכה זו.

מותר לצאת עם המסכה גם במקומות שאין בהם עירוב כלל, ומותר גם להורידה מפעם לפעם מתחת לפיו כדי לנשום [באופן המותר על פי כללי הרופאים], כל שזה עדיין קשור היטב מאחרי אוזניו. ואין הבדל בזה בין סוגי המסיכות השונות המוכרות לנו.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן יא’