לוגו בית המעשר
|

לענות לטלפון המגיע ממשרד הבריאות בשבת

כ"ז אייר התש"פ | 21/05/2020

לאחר שהחלו לקחת את הבדיקות מהאזרחים, לאחר כמה ימים [זמן שהלך והתמעט] היו מתקשרים לאזרח להודיעו אם התשובה חיובית, ואם עליו להכנס לבידוד. והשאלה, באם יש סיכוי שיגיע התשובות ביום השבת, האם מותר לענות לצלצול הטלפון.

מותר וצריך לענות לטלפון המגיע ממשרד הבריאות, ואין לו לקצר בדיבור אלא ישאל את השאלות הנצרכות, ויקבל את ההדרכה המלאה של המותר והאסור עליו ועל בני ביתו, ואף יענה להם לכל השאלות שהוא ישאל. וכמובן אם יורו לו שהוא חייב להתפנות לבית החולים, שמוטל עליו להישמע לכל אשר יורוהו הרופאים.

אלא שאת ההרמה של השפופרת, או הלחיצה על כפתור המענה, יבצע האיש בשינוי, שזה אומר הרמת השפופרת בשתי ידיו, או לחיצה על הכפתור באמצעות גב הזרת, או באמצעות כלי כגון קיסם וכיו”ב. בתום השיחה, לא יעשה שום פעולת ניתוק בהחזרת השפופרת או בלחיצה על הכפתור. אלא ישאירם כמות שהם ויתנתק מאליו. אלא אם הודיעו לו על המשך כלומר שרופא מסוים נוסף עתיד להתקשר אליו לתת הנחיות, בכה”ג להבדיל מטלפון נייד, שגם ללא פעולת ניתוק הוא יחזור ויקבל שיחה, הרי שבטלפון נייח חייב להחזיר השפופרת לקבל שיחה חדשה, ולכן יבצע את הנחת השפופרת בשינוי כגון באחורי ידיו.

המקור לתשובה והנימוקים מספר כתר מלוכה חלק אורח חיים סימן יד’