לוגו בית המעשר
|

לכרות עץ אחרוג ישן שלא נותן פרי

ב' אדר התשפ"א | 14/02/2021

שלום רב,
קיים בגינה פרטית אצלי עץ אחרוג ישן שלא נותן פירות, ואני צריך את מקומו לעץ אחר, האם עפי ההלכה אני יכול לכרות אותו בעצמי ולנטוע עץ אחר?

אם בוודאות כבר איננו נותן פירות כלל, מותר להוריד את העץ, ואין בזה כלל איסור של כריתת עץ מאכל. כיון שאיננו מאכל יותר.