לוגו בית המעשר
|

להעביר עץ בשביעית?

כ"ה תשרי התשע"ה | 19/10/2014

לצורך בניית חומה רוצים להעביר עץ פרי למקום אחר.

האם אפשר להתיר זאת במקום הצורך ע”י צרוף 3 שבותים:
א. שביעית בזמן הזה דרבנן.
ב. נטיעה לרוב הפוסקים מדרבנן.
ג. ע”י גוי.

אפשר להוציא את העץ עם גוש גדול, וישר לתוך עציץ או פח גדול עם חור בתחתית מעל 2.5 ס”מ, ותשאירו את העץ שם כל השנה, ולאחר שמיטה, תחזירו לאדמה. ובכך לא נטעתם בשמיטה, ואינכם מפסידים שנות ערלה.